اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

اکسل

 
محتوای دوره آموزش Excel در موسسه سپاهان بصورت کاربردی به شرح زیر است.
در این دوره آشنایی با برنامه اکسل و عملکردهای این برنامه بصورت کاربردی با این برنامه آشنا خواهید شد.
جهت ثبت نام یا دریافت مشاوره با شماره تماس 36244444 تماس بگیرید.

· آشنایی با اصول پایه ای فرمول نویسی

· یادگیری و اجرای نگارش فرمول به روش دستی و مفاهیم کلی

· یادگیری و اجرای نگارش فرمول با استفاده از توابع (توابع عمومی)   SUM-AVERAGE-
COUNT-COUNTA) SUMIF-COUNTIF-LOOKUP-VLOOKUP-HLOOKUP-IF-AND-OR-PRODUCT-SUMIFS
و...(

· اجرای IF های متداخل و تودر تو به دو روش سری و موازی

· اجرای فرمان SUBTOTAL برای ایجاد یک گزارش استاتیک و دستور SORT و ایجاد سریهای متنی

· اجرای فرمان فرمت سل و آشنایی با تمامی سربرگهای آن

· روشهای حفاظت در اکسل PROTECTION

· آشنایی با فرمتهای سفارشی یا CUSTOM
·
اجرای دستور FILTER و ADVANCE FILTER

· آشنایی با قالبندی شرطی و اجرای آن CONDITIONAL FORMATTING

· آشنایی و اجرای فرمان VALIDATION برای ایجاد اعتبار بروی سلولها

· روش ساخت کمبوباکسهای مرتبط و آشنایی با تابع INDIRECT

· روش ترسیم نمودار و اینفوگرافهای کاربردی )داشبوردهای مدیریتی(

· روش ایجاد ماکرو و ویرایش ماکروهای ساخته شده (ضبط ماکرو)

· ایجاد گزارش با استفاده از قابلیت PIVOT TABLE

· روش ایجاد یک برآیند بر اساس گزینه های WHAT IF ANALYSIS شامل  GOAL SEEK-) SCENARIO - DATA TABLE )
 


تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان


uese the social media in English Language

اصطلاح هفته
Clear the air
برطرف کردن سوء تفاهم
سخن روز
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.