اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

نمرات زبان بهمن98

آموزشگاه زبان اصفهانتکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان


uese the social media in English Language

اصطلاح هفته
Clear the air
برطرف کردن سوء تفاهم
سخن روز
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.