اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

نتایج کاردانش بهمن98

ننمرات قبولی در آزمون های کتبی حداقل نمره 10 و در آزمون های عملی حداقل 12 میباشد.نتایج آزمون کاردانش98
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان


uese the social media in English Language

اصطلاح هفته
Clear the air
برطرف کردن سوء تفاهم
سخن روز
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.