اینستاگرام
https://www.instagram.com/zabansepahan

درس چهار- اردو رفتن

Going Camping

اردو رفتن

 

The Bright family went camping on the weekend.
The Bright family went to Silent Lake.
The Bright family left on Friday.
They camped for three days.
The Bright family brought a big tent.
They brought a lot of food.

 

They brought insect repellant.
insect repellant

 

The Bright family had a campfire on Friday.

 

They roasted marshmallows.

مارشمالو
نکته فرهنگی:
مارشمالو یک نوع شیرینی است که از شکر، ژلاتین، عصاره ذرت و خمیر شیرین درست می شود و معمولا در اردو ها روی آتش کباب می کنند.


 

They sang campfire songs.
On Saturday they went canoeing.
کنو


 

On Saturday they went fishing.

 

On Saturday they went swimming.

 

They went hiking on Sunday.

 

The Bright family saw many birds.

 

They saw blue jays.

 

They saw hummingbirds.
مرغ های مگس خوار مرغ های مگس خوار2


 

The Bright family saw many animals.
They saw a raccoon.

 

They saw a squirrel.
سنجاب
But they didn't see a bear.

 

نکته آموزشی:
حرف a در جمله بالا به معنای یک نیست بلکه نقش "ی" نکره را دارد.

 

The Bright family had a fun vacation.
 
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان
  •  خودتان را در آینده مجسم کنید
  • زبان شما هم‌اکنون خوب است ولی...
  • هر کجا که می‌توانید از انگلیسی‌تان استفاده کنید
  •  با دیگران راجع به زبان انگلیسی صحبت کنید
  • دوستی پیدا کنید که به فراگیری انگلیسی مشغول باشد