اینستاگرام
https://www.instagram.com/zabansepahan

درس سه - باغ گل من

My Flower Garden

I love flowers.
I have a flower garden.
My garden is in front of my house.
My neighbour has a garden too.
My garden has different types of flowers.
I have roses in my garden.
I have tulips in my garden.
I have petunias in my garden.
My garden has different colors.
I plant red flowers.
I plant orange flowers.
I plant blue flowers.

گل های آبی
I plant purple flowers.

گل های ارغوانی
I take care of my garden.

I water my garden every day.


نکته آموزشی:
خیلی از اسم ها می توانند به عنوان فعل نیز به کار روند. مثل water در جمله بالا.

I kill the weeds in my garden.
I kill insects that eat my flowers.
I love my beautiful garden.
آموزش زبان انگلیسی
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان
  •  خودتان را در آینده مجسم کنید
  • زبان شما هم‌اکنون خوب است ولی...
  • هر کجا که می‌توانید از انگلیسی‌تان استفاده کنید
  •  با دیگران راجع به زبان انگلیسی صحبت کنید
  • دوستی پیدا کنید که به فراگیری انگلیسی مشغول باشد