اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

درس سه - باغ گل من

My Flower Garden

I love flowers.
I have a flower garden.
My garden is in front of my house.
My neighbour has a garden too.
My garden has different types of flowers.
I have roses in my garden.
I have tulips in my garden.
I have petunias in my garden.
My garden has different colors.
I plant red flowers.
I plant orange flowers.
I plant blue flowers.

گل های آبی
I plant purple flowers.

گل های ارغوانی
I take care of my garden.

I water my garden every day.


نکته آموزشی:
خیلی از اسم ها می توانند به عنوان فعل نیز به کار روند. مثل water در جمله بالا.

I kill the weeds in my garden.
I kill insects that eat my flowers.
I love my beautiful garden.
آموزش زبان انگلیسی
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان


uese the social media in English Language

اصطلاح هفته
Clear the air
برطرف کردن سوء تفاهم
سخن روز
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.