نمونه سولات درس گرافیک رایانه ای(فتوشاپ)

نمونه سوالات فتوشاپ

دانلود فایل Zip

نمونه امتحانات فتو شاپ

 
نکته: فراگیر محترم این سوالات صرفاً برای آشنایی شما با نمونه سوالات می باشد .پس از مطالعه کتاب می توانید از این سوالات برای سنجش میزان آمادگی خود استفاده نمایید.
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان
  •  خودتان را در آینده مجسم کنید
  • زبان شما هم‌اکنون خوب است ولی...
  • هر کجا که می‌توانید از انگلیسی‌تان استفاده کنید
  •  با دیگران راجع به زبان انگلیسی صحبت کنید
  • دوستی پیدا کنید که به فراگیری انگلیسی مشغول باشد