اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

بهترین آموزشگاه زبان

  تصحیح رایتینگ آیلتس
  کدام بخش آیلتس سخت تر است؟
من در چهار مقاله مجزا به توضیح در مورد بخش های سخت هر مهارت و مهم تر از آن به توضیح در مورد چرایی و جزییات این سختی می پردازم.
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان


uese the social media in English Language

اصطلاح هفته
Clear the air
برطرف کردن سوء تفاهم
سخن روز
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.