اعلام نتایج آزمون جامع شهریور 95

پس از برگزاری آخرین آزمون جامع سال تحصیلی در 19 شهریور ماه سال 95،از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،نمرات به سامانه اطلاع رسانی موسسه شیخ صدوق ارسال گردید.
جهت مشاهده نمرات به بخش سیستم اعلام نمره مراجعه نمایید.