نتایج آزمون جامع مرداد 95

با توجه به سیستم تصحیح آزمون که از طریق وزارت خانه تهران انجام می شود ، به زودی اعلام نتایج آزمون جامع و ادواری 95 از طریق این پایگاه اطلاع رسانی اعلام می گردد.