آشنایی با روش اخذ مهارتهای دیپلم کاردانش
ودریافت دیپلم (طبق مجموعه نهم)
ویژه دانش آموزان روزانه وشبانه -داوطلبان آزاد دریافت دیپلم دوم- دیپلم ردی ها- دارندگان مدرک سیکل

06داوطلبینی که
* موفق به کسب مدرک سیکل نشده اند.
* فقط مدرک سیکل دارند.
* فقط تعداد محدود از دروس دبیرستان نطام قدیم یا نطام واحدی را گذرانده اند.
* تمامی دروس عمومی دبیرستان را گذرانده اند.
* حتی برخی دروس تخصصی و عملی دبیرستان را گذرانده اند.
* مدرک دیپلم دبیرستان یا حتی فوق دیپلم را گرفته اند و هنوز به دلایلی مایل به دریافت مدرک مرتبط با شغل خود هستند.


دانش آموزان متقاضی مدرک دیپلم به چند دسته اصلی تقسیم میگردند:
1- کسانی که واحدهای عمومی را گذرانده اند :
جهت گذراندن واحدهای مهارتی مراجعه میکنند که طبق جدول ذیل وتعداد واحد مشخص شده واحد های مهارتی را میگذرانند و پس از کامل شدن 96 واحد جهت دریافت دیپلم به مرکز اموزش راه دور معرفی میگردند.
2- دارندگان مدرک سیکل: که بطور همزمان میتوانند واحدهای عمومی را در مرکز آموزش راه دور وواحدهای مهارتی را در مرکز سپاهان بگذرانند وپس از تکمیل 96 واحد نسبت به دریافت دیپلم اقدام نمایند.
3- افرادی که دیپلم دارند: جهت اخذ دیپلم مجدد کافیست واحدهای مهارتی را در این مرکز بگذرانند واحدهای عمومی از مدرک دیپلم قبلی ایشان تطبیق داده میشود.
4- افراد پائین تراز مدرک سیکل: این افراد میتوانند سه ساله راهنمایی را با یک امتحان جامع بگذرانند وابتدا مدرک سیکل خود را دریافت وسپس جهت دیپلم اقدام نمایند.


با مشاورین ما در کمترین زمان قانونی و مناسبترین هزینه دیپلم بگیرید و وارد دانشگاه یا بازار کار شوید....