ابتدا با مراجعه به وب سایت موسسه آیلتس تهران، قسمت تقويم امتحان، تاريخ مد نظر خود را انتخاب کنید و در سايت my.ielts.com پروفايل خود را ايجاد نمايید. باید ثبت نام خود را از طريق درگاه اينترنتی كه در آخرين مرحله ايجاد پروفايل مي باشد كامل کنید. رزرو آزمون برای 5 روز دارای اعتبار می باشد و اگر بعد از پنج روز ثبت نام خود را قطعی نکنید، ثبت نام باطل ميشود.
برای طرح هر گونه سوال در رابطه با ثبت نام لطفا با آدرس ایمیل registration@ielts.com در تماس باشيد.

ثبت نام در آزمونها از طریق درگاه بانکی صورت میگیرد. در صورتی که امکان پرداخت از طریق درگاه را نداشته باشید میتواند با دفتر آيلتس تهران تماس بگیرید و اقدام به دريافت شماره كارت نمايید و پرداخت خود را انجام داده و رسيد بانكی را برای ما ارسال کتید.

این پروسه برای تهران و شهرستان ها متفاوت است. در تهران داوطلبان به فاصله 12- 10 روز قبل از آزمون كتبی ايميلی برای انتخاب روز و ساعت مصاحبه دريافت میکنند. داوطلب موظف است بعد از دريافت ايميل سريعاً اقدام به انتخاب زمان مصاحبه خود نماید و اگر تا 2 روز بعد از ارسال ايميل اقدام به انتخاب زمان آزمون مصاحبه نکند، ‌موسسه بطور مستقیم با توجه به روزها و زمانهای باقيمانده، برای انتخاب آزمون مصاحبه شما اقدام میکند.
در مراکز شهرستان روز و تاریخ مصاحبه توسط موسسه برای داوطلبان تعیین و به داوطلبان اعلام میگردد.