اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

pte2


تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان


uese the social media in English Language

اصطلاح هفته




Clear the air
برطرف کردن سوء تفاهم
سخن روز
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.