تبریک صمیمانه سپاهان در سال نو میلادی بر تمامی هموطنان مسیحیآرزوی صلح ، آرامش و شادی برای تمامی هموطنان خود به خصوص ارامنه عزیز در خانواده سپاهان را داریم