برگزاری آخرین آزمون جامع سال تحصیلی 94-95 در 19 شهریور

آخرین آزمون جامع مهارت کاردانش مربوط به سال تحصیلی 94-95 در تاریخ 19 شهریور برگزار شد.نتایج آزمون بر روی سیستم اعلام نمره قرار گرفته است.داوظلبین عزیز می توانند با مراجعه به بخش اعلام نمره از نمرات خود مطلع شوند.