نتایج آزمون جامع 23 اسفند

قابل توجه فراگیران محترم:
*فراگیرانی که کد ملی خود را در لیست مشاهده ننموده اند با موسسه تماس گرفته و نام خود را ثبت نمایند.
*فراگیرانی که نمرات آنها با (*** ) مشخص شده است،بصورت حضوری به موسسه مراجعه نمایند.
*افرادی که نمره آنها پایین تر از 10باشد باید در آزمون مجدد خرداد ماه شرکت نمایند.

نتایج آزمون کتبی دی ماه

نتایج آزمون کتبی روز جمعه 20 دی ماه اعلام گردید.
  • افرادی که نام آنها در لیست نمیباشد با موسسه تماس گرفته.
  • افرادی که از نظر وضعیت شهریه مشکل دارند مهارت آنها صادر نمیگردد.
  • نتایج عملی تنها از طریق همین سامانه اعلام میگردد.(تاریخ نتایج متعاقباً اعلام میگردد)
  • افرادی که مردود گردیده و یا غایب بوده اند بایستی در آزمون مجدد شرکت نمایند.(تاریخ آزمون متعاقباً از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.)

اطلاعیه نتایج آزمون 20 دی ماه

قابل توجه فراگیران محترم کارودانش مهرماه 92

نتایج آزمون جامع تئوری 20 دی ماه تا تاریخ92/11/15 

در سایت موسسه اعلام می گردد
صفحه 4 از 17 << < 12345678910 > >>