تحويل مهارت

قابل توجه فراگيران محترم مهر ماه 92 جهت دريافت کارت مهارت خود به موسسه مراجعه فرماييد

اعلام نمرات آزمون کتبی و عملی خرداد 93

در صورت اعتراض حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 93/4/26 به صورت مکتوب به آموزشگاه ارایه دهید. جهت مشاهده نتایج آزمون به قسمت اعلام نمرات مراجعه نمایید.

صفحه 3 از 17 << < 12345678910 > >>