اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

تصاویر مرتبط با تور زبان انگلیسی میدان نقش جهان اردیبهشت ۹7

4

4 4

3

3 3

2

2 2

1

1 1
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان
  •  خودتان را در آینده مجسم کنید
  • زبان شما هم‌اکنون خوب است ولی...
  • هر کجا که می‌توانید از انگلیسی‌تان استفاده کنید
  •  با دیگران راجع به زبان انگلیسی صحبت کنید
  • دوستی پیدا کنید که به فراگیری انگلیسی مشغول باشد