اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

تصاویر مرتبط با روز معلم

زبان سپاهان

زبان سپاهان زبان سپاهان

زبان سپاهان

زبان سپاهان زبان سپاهان

روز معلم سال 98

روز معلم سال 98 روز معلم سال 98

اساتید زبان سپاهان

اساتید زبان سپاهان اساتید زبان سپاهان

استاد زبان در اصفهان

استاد زبان در اصفهان استاد زبان در اصفهان
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان
  •  خودتان را در آینده مجسم کنید
  • زبان شما هم‌اکنون خوب است ولی...
  • هر کجا که می‌توانید از انگلیسی‌تان استفاده کنید
  •  با دیگران راجع به زبان انگلیسی صحبت کنید
  • دوستی پیدا کنید که به فراگیری انگلیسی مشغول باشد