اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

تصاویر مرتبط با روز معلم

زبان سپاهان

زبان سپاهان زبان سپاهان

زبان سپاهان

زبان سپاهان زبان سپاهان

روز معلم سال 98

روز معلم سال 98 روز معلم سال 98

اساتید زبان سپاهان

اساتید زبان سپاهان اساتید زبان سپاهان

استاد زبان در اصفهان

استاد زبان در اصفهان استاد زبان در اصفهان
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان


uese the social media in English Language

اصطلاح هفته
Clear the air
برطرف کردن سوء تفاهم
سخن روز
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.