سیستم اعلام نمره
سیستم اعلام آزمون
آخرین خبرها

گالری تصاویر

Assar Khane Shahi

در 18 بهمن ماه نود و هفت ششمین تور گردشگری موسسه با حضور زبان آموزان عزیز برگزار شد.

Assar Khane Shahi Assar Khane Shahi

4

4 4

3

3 3

2

2 2

1

1 1

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

کودکان

کودکان

کودکان کودکان

غرفه موسسه سپاهان

غرفه موسسه سپاهان غرفه موسسه سپاهان

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز کودکان زبان آموز

کودکان زبان آموز در نمایشگاه

کودکان زبان آموز در نمایشگاه کودکان زبان آموز در نمایشگاه

1

1 1

1

1 1

بازدید از موسسه سپاهان

بازدید از موسسه سپاهان بازدید از موسسه سپاهان

بازدید از غرفه موسسه سپاهان

بازدید از غرفه موسسه سپاهان بازدید از غرفه موسسه سپاهان

بازدید حجت الاسلام قطبی از غرفه سپاهان

بازدید حجت الاسلام قطبی از غرفه سپاهان بازدید حجت الاسلام قطبی از غرفه سپاهان

3

3 3

2

2 2

1

1 1

قهرمانی سپاهان

سپاهان سوبله چوبله!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

قهرمانی سپاهان قهرمانی سپاهان

کادر مجرب موسسه سپاهان

اولین گردهمایی سال 91-با حضور اساتید و کارمندان موسسه

کادر مجرب موسسه سپاهان کادر مجرب موسسه سپاهان

حضور اساتید در اولین گردهمایی سال 91

حضور اساتید در اولین گردهمایی سال 91 حضور اساتید در اولین گردهمایی سال 91

خیابان خورشید

تصویر پاناروما با زاویه دید بیش از 180 درجه

خیابان خورشید خیابان خورشید
تصاویر در یک نگاه

1

کودکان

کودکان

کودکان

کودکان

بازدید از غرفه موسسه سپاهان

کودکان

کودکان

Assar Khane Shahi

در 18 بهمن ماه نود و هفت ششمین تور گردشگری موسسه با حضور زبان آموزان عزیز برگزار شد.

کودکان

کودکان

خیابان خورشید

تصویر پاناروما با زاویه دید بیش از 180 درجه

کودکان

کودکان

بازدید حجت الاسلام قطبی از غرفه سپاهان

منوی سایت
جملات متحرک
Text Marquee not Found!
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان
  •  خودتان را در آینده مجسم کنید
  • زبان شما هم‌اکنون خوب است ولی...
  • هر کجا که می‌توانید از انگلیسی‌تان استفاده کنید
  •  با دیگران راجع به زبان انگلیسی صحبت کنید
  • دوستی پیدا کنید که به فراگیری انگلیسی مشغول باشد